Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formuláře žádostí pro zaměstnavatele, kteří požadují poskytnutí finančního příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).Příspěvky jsou určeny k podpoře tvorby nových pracovních míst a jsou poskytovány v souvislosti s umístěním uchazečů a podpory růstu zaměstnanosti. Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR

Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání (MPSV)

Formuláře žádostí pro zaměstnavatele, kteří požadují poskytnutí finančního příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).Příspěvky jsou určeny k podpoře tvorby nových pracovních míst a jsou poskytovány v souvislosti s umístěním uchazečů a podpory růstu zaměstnanosti. Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Seznam příloh
Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání
Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání
Pravidelné novinky e-mailem