Žádost o příspěvek na živobytí – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Příspěvek na živobytí se vyplácí osobám, jejichž příjmy po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují částky živobytí, přičemž si nemůžou tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.

Žádost o příspěvek na živobytí – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Příspěvek na živobytí se vyplácí osobám, jejichž příjmy po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují částky živobytí, přičemž si nemůžou tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem