Žádost o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (MPSV)

Žádost o příspěvek.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.