Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelných pracovních míst uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Formuláře žádostí pro zaměstnavatele, kteří požadují poskytnutí finančního příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).Příspěvky jsou určeny k podpoře tvorby nových pracovních míst a jsou poskytovány v souvislosti s umístěním uchazečů a podpory růstu zaměstnanosti. Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR

Žádost o příspěvek na zřízení  společensky účelných pracovních míst uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (MPSV)

Formuláře žádostí pro zaměstnavatele, kteří požadují poskytnutí finančního příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).Příspěvky jsou určeny k podpoře tvorby nových pracovních míst a jsou poskytovány v souvislosti s umístěním uchazečů a podpory růstu zaměstnanosti. Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem