Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelných pracovních míst uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti – MPSV

Formuláře žádostí pro zaměstnavatele, kteří požadují poskytnutí finančního příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Další formuláře v kategoriích

Příspěvky jsou určeny k podpoře tvorby nových pracovních míst a jsou poskytovány v souvislosti s umístěním uchazečů a podpory růstu zaměstnanosti. Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme