Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (MPSV)

Formuláře žádostí pro zaměstnavatele, kteří požadují poskytnutí finančního příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).Příspěvky jsou určeny k podpoře tvorby nových pracovních míst a jsou poskytovány v souvislosti s umístěním uchazečů a podpory růstu zaměstnanosti. Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.