Žádost o prodloužení autorizace autorizované osobě – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Nejpozději 3 měsíce před vypršením stávající pětileté autorizace může autorizovaná osoba prostřednictvím tohoto formuláře požádat o prodloužení autorizace na dalších 5 let a doložit to, že stále splňuje požadavky dané zákonem a hodnotícími standardy konkrétních profesních kvalifikací.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje přes software ISKA (Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace). Kontaktní osoba: JUDr. Ivana Archibald Vávra, e-mail: vavra@mpo.cz.

Doporučujeme