Žádost o prodloužení doby platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Držitel průkazu je povinen před uplynutím doby, na kterou mu byl průkaz odborné způsobilosti vydán, elektronicky nebo písemně požádat ČTÚ o prodloužení doby platnosti průkazu.

Žádost o prodloužení doby platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti (ČTÚ)

Držitel průkazu je povinen před uplynutím doby, na kterou mu byl průkaz odborné způsobilosti vydán, elektronicky nebo písemně požádat ČTÚ o prodloužení doby platnosti průkazu.

Formulář je možné vyplnit také online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem