Žádost o prodloužení doby platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti (ČTÚ)

Držitel průkazu je povinen před uplynutím doby, na kterou mu byl průkaz odborné způsobilosti vydán, elektronicky nebo písemně požádat ČTÚ o prodloužení doby platnosti průkazu.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je možné vyplnit také online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Doporučujeme