Žádost o prodloužení/ prominutí zmeškání lhůty – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Formulář žádosti o prodloužení/prominutí zmeškání lhůty.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.