Žádost o prodloužení registrace odrůdy – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Zahájení správního řízení o prodloužení registrace odrůdy, která je podmínkou uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu odrůdy. Odrůdy jsou registrovány na 10, event. 20 let dle druhu. Na základě řízení o prodloužení reg. dobu lze opakovaně prodlužovat.

Žádost o prodloužení registrace odrůdy – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Zahájení správního řízení o prodloužení registrace odrůdy, která je podmínkou uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu odrůdy. Odrůdy jsou registrovány na 10, event. 20 let dle druhu. Na základě řízení o prodloužení reg. dobu lze opakovaně prodlužovat.

Seznam příloh
Žádost o prodloužení registrace odrůdy
Pravidelné novinky e-mailem