Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou (ČSSZ)

Tiskopisem žádá ZSS, se souhlasem opatrovníka klienta ZSS omezeného ve svéprávnosti, o provádění výplaty důchodu s exekuční srážkou k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Výplata důchodů klientům, umístěným v zařízení sociálních služeb (dále jen „ZSS“), je prováděna dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 2. 2018.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme