Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou (ČSSZ)

Tiskopisem žádá ZSS, se souhlasem opatrovníka klienta ZSS omezeného ve svéprávnosti, o provádění výplaty důchodu s exekuční srážkou k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.02.2018

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.