Žádost o provedení odborného úkonu – kontrola plnění technických požadavků – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

kontrola plnění technických požadavků daných vyhláškou, kdy žadatel nemá akreditovanou činnost, na kterou požaduje vydání Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů

Žádost o provedení odborného úkonu – kontrola plnění technických požadavků – Ministerstvo zemědělství (MZe)

kontrola plnění technických požadavků daných vyhláškou, kdy žadatel nemá akreditovanou činnost, na kterou požaduje vydání Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů

Formulář v gesci Ministerstva zemědělství.

Pravidelné novinky e-mailem