Žádost o provedení odborného úkonu – kontrola plnění technických požadavků – Ministerstvo zemědělství (MZe)

kontrola plnění technických požadavků daných vyhláškou, kdy žadatel nemá akreditovanou činnost, na kterou požaduje vydání Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme