Žádost o provedení průzkumu za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Žádost o provedení průzkumu za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.