Žádost o prověření způsobilosti výrobce pro přepravu nebezpečných věcí (RID) – Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o prověření způsobilosti výrobce podle odst. 6.8.2.1.23 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

Žádost o prověření způsobilosti výrobce pro přepravu nebezpečných věcí (RID) – Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Žádost o prověření způsobilosti výrobce podle odst. 6.8.2.1.23 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem