Žádost o registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI)

Jedná se o žádost registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI).

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Slouží jako elektronický systém k výměně a uchovávání informací týkajících se čísel EORI. Registrace je povinná pro hospodářské subjekty usazená na celním území Unie, ve zvláštních případech i pro hospodářské subjekty, které nejsou usazeny na celním území Unie.

Formulář lze vyplnit také online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Celní správy.

Doporučujeme