Žádost o registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI)

Jedná se o žádost registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI) sloužící jako elektronický systém k výměně a uchovávání informací týkajících se čísel EORI. Registrace je povinná pro hospodářské subjekty usazená na celním území Unie, ve zvláštních případech i pro hospodářské subjekty, které nejsou usazeny na celním území Unie.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář lze vyplnit také online prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Celní správy.