Žádost o registraci cirkusu či vystoupení se zvířaty – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Provozovatel cirkusu , který musí v případě, že chce se zvířaty vystupovat na území ČR nebo v jiných členských státech EU požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu Stání veterinární správy o registraci cirkusu. Registrace je platná na celém území EU.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Doporučujeme