Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty – Ministerstvo zemědělství (MZe)

V případě, že se subjekt podílí na obchodvání se zvířaty v rámci EU, pak musí být registrován na místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Subjekt je zveřejněn na webových stránkách SVS v odkazu „Registrované osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty“. Bez provedené registrace není možné obchodování v rámci EU.

Doporučujeme