Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

V případě, že se subjekt podílí na obchodvání se zvířaty v rámci EU, pak musí být registrován na místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy. Subjekt je zveřejněn na webových stránkách SVS v odkazu "Registrované osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty". Bez provedené registrace není možné obchodování v rámci EU.

Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty – Ministerstvo zemědělství (MZe)

V případě, že se subjekt podílí na obchodvání se zvířaty v rámci EU, pak musí být registrován na místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy. Subjekt je zveřejněn na webových stránkách SVS v odkazu „Registrované osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty“. Bez provedené registrace není možné obchodování v rámci EU.

Pravidelné novinky e-mailem