Žádost o registraci pro činnost týkající se rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a okrasných druhů a sazenic zeleniny – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář žádosti o registraci pro výrobu, dovoz nebo uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a okrasných druhů a sazenic zeleniny pro jiného než konečného spotřebitele § 16 odst. 1.

Žádost o registraci pro činnost týkající se rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a okrasných druhů a sazenic zeleniny – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Formulář žádosti o registraci pro výrobu, dovoz nebo uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a okrasných druhů a sazenic zeleniny pro jiného než konečného spotřebitele § 16 odst. 1.

Formulář naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Pravidelné novinky e-mailem