Žádost o registraci licence a další úkony spojené s licenční smlouvou – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Formulář pro registraci licenční smlouvy, ukončení registrace licenční smlouvy, nabídka licence, registrace změny k licenci k průmyslovým právům.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučujeme