Žádost o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Formulář žádosti o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Jedná se o jednotnou registaci chovatelů živočichů pocházejícíh z akvakultury (ryb, korýšů a měkkýšů), kteří jsou vnímaví k nákazám uvedeným v příloze č. 2 veterinárního zákona nebo k nákazájm v příloze č. 3, části II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, pokud je chovají pro vlastní účely nebo k zarybňování rybářských revírů.

Další související odkazy a informace nalezne na webových stránkách.

Doporučujeme