Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence – Ministerstvo vnitra (MV)

Instituce:
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

O rozšíření skupin zbrojní licence žádá držitel zbrojní licence příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise. Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence, vydá novou zbrojní licenci.

Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence – Ministerstvo vnitra (MV)

O rozšíření skupin zbrojní licence žádá držitel zbrojní licence příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise. Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence, vydá novou zbrojní licenci.Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Pravidelné novinky e-mailem