Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu – Ministerstvo vnitra (MV)

O rozšíření skupin zbrojního průkazu žádá držitel zbrojního průkazu příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise.

Instituce
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.