Žádost o schválení a registraci karanténního střediska – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Jedná se o schválení soukromého zařízení "karantenního střediska pro ptáky" s výjimkou drůbeže, které musí být schválené podle nařízení Komise (ES) č. 318/2007. Po schválení je zařízení určeno ke karanténování ptáků dovezených ze třetích zemí . Seznam karanténních středisek je zveřejněn na webových stránkách SVS a prostřednictvím Evropské komise je k dispozici všem členským státům EU.

Žádost o schválení a registraci karanténního střediska – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Jedná se o schválení soukromého zařízení „karantenního střediska pro ptáky“ s výjimkou drůbeže, které musí být schválené podle nařízení Komise (ES) č. 318/2007. Po schválení je zařízení určeno ke karanténování ptáků dovezených ze třetích zemí . Seznam karanténních středisek je zveřejněn na webových stránkách SVS a prostřednictvím Evropské komise je k dispozici všem členským státům EU.

Pravidelné novinky e-mailem