Žádost o schválení a registraci karanténního střediska – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Jedná se o schválení soukromého zařízení „karantenního střediska pro ptáky“ s výjimkou drůbeže, které musí být schválené podle nařízení Komise č. 318/2007.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Po schválení je zařízení určeno ke karanténování ptáků dovezených ze třetích zemí. Seznam karanténních středisek je zveřejněn na webových stránkách SVS a prostřednictvím Evropské komise je k dispozici všem členským státům EU.

Doporučujeme