Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Jedná se o jednotnou žádost pro soukromé veterinární lékaře, kteří musí být na základě legislativy EU a národní legislativy schváleni příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro výkon veterinárních činností.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Jedná se například o schválení pro vydávání pet pasů pro psy, kočky a fretky, pasů pro cirkusová zvířata, pro shromažďovací střediska, plemenářská zařízení a pro provádění úkonů metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace. Seznam schválených soukromých veterinárních lékařů je k dispozici na webových stránkách SVS.

Doporučujeme