Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Dokument, kterým se žádá o schválení a registraci osoby, která plánuje zásobování dopravních prostředků v mezinárodní námořní dopravě živočišnými produkty nesplňujícími dovozní podmínky EU. Žádost se podává na místně příslušné KVS SVS / MěVS SVS.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme