Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Dokument, kterým se žádá o schválení a registraci osoby, která plánuje zásobování dopravních prostředků v mezinárodní námořní dopravě živočišnými produkty nesplňujícími dovozní podmínky EU. Žádost se podává na místně příslušné KVS SVS / MěVS SVS.

Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Dokument, kterým se žádá o schválení a registraci osoby, která plánuje zásobování dopravních prostředků v mezinárodní námořní dopravě živočišnými produkty nesplňujícími dovozní podmínky EU. Žádost se podává na místně příslušné KVS SVS / MěVS SVS.

Seznam příloh
Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě
Pravidelné novinky e-mailem