Žádost o schválení projektu pokusů na zvířatech – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Nikdo nesmí provést nebo nařídit provedení projektu pokusů nebo pokusu bez jeho předchozího schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Pokusy smí uživatel pokusných zvířat provádět výhradně v rámci určitého schváleného projektu pokusů. Projekt pokusů musí být prováděn v souladu s rozhodnutím o schválení projektu pokusů.

Informace k podání žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme