Žádost o schválení skladu nebo závodu vedlejších živočišných produktů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Osoba zacházející s vedlejšími živočišnými produkty tak smí činit pouze v zařízení, které bylo k tomuto účelu schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme