Žádost o schválení svobodného celního pásma, svobodného celního skladu nebo celního skladu – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Dokument, kterým se žádá o schválení a registraci uvedených skladů, popřípadě celního pásma, za účelem skladování živočišných produktů původem ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) splňujících nebo nesplňujících podmínky EU. Žádost se podává na místně příslušné KVS SVS / MěVS SVS.

Žádost o schválení svobodného celního pásma, svobodného celního skladu nebo celního skladu – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Dokument, kterým se žádá o schválení a registraci uvedených skladů, popřípadě celního pásma, za účelem skladování živočišných produktů původem ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) splňujících nebo nesplňujících podmínky EU. Žádost se podává na místně příslušné KVS SVS / MěVS SVS.

Seznam příloh
Žádost o schválení svobodného celního pásma, svobodného celního skladu nebo celního skladu
Pravidelné novinky e-mailem