Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Tiskopisem osoba samostatně výdělečně činná žádá o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ (ČSSZ)

Tiskopisem osoba samostatně výdělečně činná žádá o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem