Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ (ČSSZ)

Tiskopisem osoba samostatně výdělečně činná žádá o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme