Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny opravňující provádět kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Na základě žádosti provede ÚKZÚZ ohledání na místě, jehož výsledkem je zjištění, zda daný subjekt odpovídá požadavkům pro provozování kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Žádost také slouží jako podklad pro fakturaci provedeného odborného úkonu (posouzení provozovny kontrolního testování.

Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny opravňující provádět kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Na základě žádosti provede ÚKZÚZ ohledání na místě, jehož výsledkem je zjištění, zda daný subjekt odpovídá požadavkům pro provozování kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Žádost také slouží jako podklad pro fakturaci provedeného odborného úkonu (posouzení provozovny kontrolního testování.

Formulář naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Pravidelné novinky e-mailem