Žádost o souhlas s vydáním koncesní listiny opravňující provádět kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (MZe)

Na základě žádosti provede ÚKZÚZ ohledání na místě, jehož výsledkem je zjištění, zda daný subjekt odpovídá požadavkům pro provozování kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Žádost také slouží jako podklad pro fakturaci provedeného odborného úkonu (posouzení provozovny kontrolního testování.

Formulář naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme