Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (MZe)

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme