Žádost o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které jsou zřizovatly zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, žádá u příslušného krajského úřadu (Magistrátu HMP) o státní příspěvek dle počtu dětí umístěných za uplynulý měsíc v zařízení

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme