Žádost o udělení akreditace k pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Akreditace podle § 26a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
03.12.2019
Další formuláře v kategoriích

Kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání mohou pořádat pouze školicí pracoviště, která k tomu jsou akreditována ministerstvem a splňují podmínky stanovené zákonem na ochranu zvířat, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme