Žádost o udělení akreditace k pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
03.12.2019

Akreditace podle § 26a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o udělení akreditace k pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Akreditace podle § 26a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání mohou pořádat pouze školicí pracoviště, která k tomu jsou akreditována ministerstvem a splňují podmínky stanovené zákonem na ochranu zvířat, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Seznam příloh
Žádost o udělení akreditace k pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání
Pravidelné novinky e-mailem