Žádost o udělení akreditace k pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Akreditace podle § 26a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
03.12.2019

Kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání mohou pořádat pouze školicí pracoviště, která k tomu jsou akreditována ministerstvem a splňují podmínky stanovené zákonem na ochranu zvířat, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.