Žádost o udělení autorizace (výstavba výrobny elektřiny – MPO)

Žádost o povinný státní souhlas (státní autorizaci) s výstavbou výrobny elektřiny s instalovaným výkonem ≥ 100 kW Příloha č. 1 – vzor žádosti o udělení autorizace (§ 1 odst. 1)

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2015