Žádost o udělení autorizace (výstavba výrobny elektřiny – MPO)

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o povinný státní souhlas (státní autorizaci) s výstavbou výrobny elektřiny s instalovaným výkonem ≥ 100 kW Příloha č. 1 – vzor žádosti o udělení autorizace (§ 1 odst. 1)

Žádost o udělení autorizace (výstavba výrobny elektřiny - MPO)

Žádost o povinný státní souhlas (státní autorizaci) s výstavbou výrobny elektřiny s instalovaným výkonem ≥ 100 kW Příloha č. 1 – vzor žádosti o udělení autorizace (§ 1 odst. 1)

Pokyny k vyplnění žádosti o udělení státní autorizace

Seznam příloh
Žádost o udělení autorizace (výstavba výrobny elektřiny - MPO)
Pravidelné novinky e-mailem