Žádost o udělení autorizací podle zákona o uznávání dalšího vzdělávání pro právnické osoby, fyzické osoby a fyzické podnikající osoby (MPO)

Subjekt zažádá o udělení autorizací pro vybrané profesní kvalifikace, pro které má v úmyslu pořádat zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Verze formulářů se mírně liší množstvím požadovaných údajů o žadateli a povinnými přílohami.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje přes software ISKA (Informační systém pro kvalifikace a autorizace). Kontaktní osoba: RNDr. Jana Bímová, oddělení technického vzdělávání a obranného průmyslu, e-mail: bimova@mpo.cz.

Doporučujeme