Žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat podle § 15b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Chovat, dodávat nebo používat pokusná zvířata smí jen osoba, které bylo k těmto činnostem uděleno oprávnění.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme