Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně kategorie A – Ministerstvo vnitra (MV)

O udělení výjimky nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraň kategorie A, žádá držitel zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise.

Instituce
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriíchFormulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Doporučujeme