Žádost o uznání odborné kvalifikace – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

O uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce žádá fyzická osoba, která má být ustanovena do funkce odpovědného zástupce agentury práce (právnické osoby) nebo fyzická osoba, která bude podávat žádost o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formulář v PDF v českém i anglickém jazyce.