Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Doporučujeme