Žádost o uznání osoby za způsobilou k provedení zkoušek s přípravkem na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)

Řízení o uznání osoby za způsobilou k provedení zkoušek s přípravkem na ochranu rostlin, které jsou využitelné v zemích EU k prokázání dostatečné účinnosti přípravku v povolovacím řízení.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.