Žádost o vydání integrovaného povolení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Žádost je základním podkladem pro udělení tzv. integrovaného povolení. Podává ji provozovatel předmětného zařízení. Obsahuje příslušné náležitosti a podává se k místně příslušnému krajskému úřadu v elektronické nebo v listinné a elektronické podobě.

Žádost o vydání integrovaného povolení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Žádost je základním podkladem pro udělení tzv. integrovaného povolení. Podává ji provozovatel předmětného zařízení. Obsahuje příslušné náležitosti a podává se k místně příslušnému krajskému úřadu v elektronické nebo v listinné a elektronické podobě.Další informace k formuláři naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Žádost o vydání integrovaného povolení
Pravidelné novinky e-mailem