Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (MZe)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.