Žádost o vydání oprávnění střelmistra – Český báňský úřad (ČBÚ)

Přihláška ke zkoušce střelmistra.

Instituce
Český báňský úřad (ČBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce střelmistra může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje všechny stanovené podmínky.

Další informace naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.