Žádost o vydání osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ – ČMI

Formulář pro žádost o vydání osvědčení o dodržení stanovených podmínek kontrétního baleného zboží.

Instituce
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Vydání dokumentu (osvědčení), kterým orgán zmocněný členským státem EU potvrzuje, že při plnění při balení nebo dovozu jsou respektovány závazně stanovené požadavky na množství zboží v balení a označení jeho obalu spjaté s umístěním symbolu „e“. Způsob a metody metrologické kontroly a náležitosti osvědčení jsou stanoveny vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., 404/2008 Sb., 282/2012 Sb. a 331/2000 Sb.

Formuláře jsou dostupné ve variacích pro několik pracovišť ČMI (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Most, Pardubice, Brno, Jihlava, Kroměříž, Opava, Olomouc) a naleznete je na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne také Ing. Marie Ratajová, e-mail: mratajova@cmi.cz.

Doporučujeme