Žádost o vydání osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ – ČMI

Formulář pro žádost o vydání osvědčení o dodržení stanovených podmínek kontrétního baleného zboží.

Instituce
Český metrologický institut (ČMI)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Vydání dokumentu (osvědčení), kterým orgán zmocněný členským státem EU potvrzuje, že při plnění při balení nebo dovozu jsou respektovány závazně stanovené požadavky na množství zboží v balení a označení jeho obalu spjaté s umístěním symbolu „e“. Způsob a metody metrologické kontroly a náležitosti osvědčení jsou stanoveny vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., 404/2008 Sb., 282/2012 Sb. a 331/2000 Sb.

Formuláře jsou dostupné ve variacích pro několik pracovišť ČMI (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Most, Pardubice, Brno, Jihlava, Kroměříž, Opava, Olomouc) a naleznete je na webových stránkách Českého metrologického institutu.

Další informace poskytne také Ing. Marie Ratajová, e-mail: mratajova@cmi.cz.