Žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty pro vývoz na dobu určitou

Kulturní statek definován dle Přílohy č. 1 zákona. Vydává pověřené pracoviště dle Přílohy č. 2. zákona. Nelze vyvážet kulturní památky, národní kulturní památky, evidované sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi, archiválie a originály uměleckých děl žijících autorů.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme