Žádost o vydání osvědčení podnikatele (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Osvědčení podnikatele se vydává na základě žádosti NBÚ podnikateli, který splňuje zákonem stanovené podmínky.

Instituce
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje přístup k utajované informaci, lze umožnit tento přístup, pokud je držitelem platného osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení nebo vyššího (nestanoví-li zákon jinak).

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Doporučujeme