Žádost o vydání osvědčení podnikatele (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Podnikateli, který nezbytně k výkonu své činnosti potřebuje přístup k utajované informaci, lze umožnit tento přístup, pokud je držitelem platného osvědčení podnikatele příslušného stupně utajení nebo vyššího (nestanoví-li zákon jinak). Osvědčení podnikatele vydává na základě žádosti NBÚ podnikateli, který splňuje zákonem stanovené podmínky.

Instituce
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.