Žádost o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc (certifikát NATO) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Instituce:
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Certifikát (osvědčení podnikatele pro cizí moc) potvrzuje cizí moci, že u jeho držitele bylo provedeno bezpečnostní řízení v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a že je držitelem platného osvědčení podnikatele daného stupně utajení.

Žádost o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc (certifikát NATO) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Certifikát (osvědčení podnikatele pro cizí moc) potvrzuje cizí moci, že u jeho držitele bylo provedeno bezpečnostní řízení v souladu s příslušnými právními předpisy ČR a že je držitelem platného osvědčení podnikatele daného stupně utajení.

Podrobné informace k problematice a vyplnění naleznete na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem