Žádost o vydání osvědčení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky – Český báňský úřad (ČBÚ)

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky (dle zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů).

Instituce
Český báňský úřad (ČBÚ)
Další formuláře v kategoriích

Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.

Formulář se vyplňuje online. Další informace naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.

Doporučujeme