Žádost o vydání osvědčení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky – Český báňský úřad (ČBÚ)

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky (dle zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)).

Instituce
Český báňský úřad (ČBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.