Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (MPSV)

Zahájení poskytování sociálně-právní ochrany dětí fyzickou nebo právnickou osobou a to ve zvoleném rozsahu a na stanoveném místě. Nahlášení všech fyzických osob, které budou na základě tohoto pověření sociálně-právní ochranu dětí poskytovat (pracovníci, dobrovolníci).

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme