Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Zahájení poskytování sociálně-právní ochrany dětí fyzickou nebo právnickou osobou a to ve zvoleném rozsahu a na stanoveném místě. Nahlášení všech fyzických osob, které budou na základě tohoto pověření sociálně-právní ochranu dětí poskytovat (pracovníci, dobrovolníci).

Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (MPSV)

Zahájení poskytování sociálně-právní ochrany dětí fyzickou nebo právnickou osobou a to ve zvoleném rozsahu a na stanoveném místě. Nahlášení všech fyzických osob, které budou na základě tohoto pověření sociálně-právní ochranu dětí poskytovat (pracovníci, dobrovolníci).

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem