Žádost o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

Instituce:
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář je určen pro vývoz sbírkových předmětů (zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy) do zahraničí.

Žádost o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

Formulář je určen pro vývoz sbírkových předmětů (zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy) do zahraničí.

Formulář naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Pravidelné novinky e-mailem