Žádost o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

Formulář je určen pro vývoz sbírkových předmětů (zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy) do zahraničí.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Doporučujeme