Žádost o vydání povolení k provozu půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě (SPS)

Žádost pro provozování půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě předkládaná Státní plavební správě ČR.

Instituce
Státní plavební správa ČR (SPS ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy ČR (SPS ČR).

Doporučujeme