Žádost o vydání povolení pro zvláštní přepravu (SPS)

Instituce:
Státní plavební správa ČR (SPS ČR)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost pro uskutečnění zvláštní přepravy na vodní cestě (zvláštní přepravou se myslí přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě, plavba plovoucího tělesa a plavba plavidla nebo sestavy plavidel, pokud délka, šířka, výška nebo ponor plavidla nebo sestavy plavidel neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, nebo plavidlo nebo sestava plavidel neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle zákona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení) předkládaná Státní plavební správě ČR.

Žádost o vydání povolení pro zvláštní přepravu (SPS)

Žádost pro uskutečnění zvláštní přepravy na vodní cestě (zvláštní přepravou se myslí přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě, plavba plovoucího tělesa a plavba plavidla nebo sestavy plavidel, pokud délka, šířka, výška nebo ponor plavidla nebo sestavy plavidel neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, nebo plavidlo nebo sestava plavidel neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle zákona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení) předkládaná Státní plavební správě ČR.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy ČR (SPS ČR).

Pravidelné novinky e-mailem