Žádost o vydání povolení pro zvláštní přepravu (SPS)

Formulář žádosti pro uskutečnění zvláštní přepravy na vodní cestě, který se předkládá Státní plavební správě ČR.

Instituce
Státní plavební správa ČR (SPS ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Zvláštní přepravou se myslí přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě, plavba plovoucího tělesa a plavba plavidla nebo sestavy plavidel, pokud délka, šířka, výška nebo ponor plavidla nebo sestavy plavidel neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní se nacházejících, nebo plavidlo nebo sestava plavidel neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle zákona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy ČR (SPS ČR).

Doporučujeme